Polityka prywatności

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 to dzień, w którym zaczynają obowiązywać nowe przepisy prawa o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dbanie o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem, dlatego przygotowaliśmy informacje dotyczące ich przetwarzania i Państwa praw w tym zakresie. BEZPIECZEŃSTWO i chrona danych osobowych. Catering Dietetyczny 300NATURA Marta Krzywińska, z siedzibą w Lwówku Śląskim ; 500030233 ; e-mail: kontakt@300Natura.pl (dalej: 300Natura) jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, klientów, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, a także w celu przygotowania i dostarczania ofert, realizacji zawartych umów, a w szczególności w celu realizacji dostaw. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest utrzymywanie relacji biznesowych ze stałymi klientami. Przetwarzane przez 300NATURA dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie 300NATURA podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności. Każda osoba, której dane 300NATURA posiada / przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane przez 300NATURA nie podlegają profilowaniu. Dane osobowe przetwarzane przez 300NATURA podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł. Zastosowanie plików cookies Catering Dietetyczny 300NATURA Marta Krzywińska, z siedzibą w Lwówku Śląskim ; 500030233 ; e-mail: kontakt@300Natura.pl jest właścicielem serwisu www.300Natura.pl i gwarantuje użytkownikom prawo do wyboru zakresu udostępniania informacji ich dotyczących. Pliki typu cookies są znane również jako: HTTP cookies – ciasteczka. Są to przeważnie małe porcje danych, które zostają przesyłane przez witryny internetowe i wykorzystywane przez internetowe przeglądarki użytkowników. Podstawową funkcją plików cookies jest magazynowanie danych w celu obsługi konta użytkownika, jak również odtworzenie wcześniejszej aktywności w serwisie. Pliki typu ciasteczka nie są niebezpieczne – nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia użytkownika. Podkreślamy, że pliki cookies nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników.. Przeglądarki internetowe są standardowo skonfigurowane na automatyczne akceptowanie plików cookies. Możliwe jest jednak indywidualne skonfigurowanie przeglądarki w celu blokowania tego typu plików. Trzeba pamiętać o tym, że blokowanie plików cookies może negatywnie wpłynąć na wygodne korzystanie z naszego serwisu internetowego.